درباره سایت

دوستان عزیزتر از جان؛ به پاس حرمت قلم و اندیشه، در صورت کپی مطالب، منبع آن را نیز ذکر کنید. به علت مشغلهء کاری ممکن است تاخیری ناخواسته در به روز رسانی و ارسال پاسخ سوالات دوستان به وجود آید که از همه شما عزیزان پوزش می طلبم!

چنانچه مطلبی بدون ذکر منبع در این وبلاگ درج شده است به ما متذکر شوید تا نسبت به آن اقدام نماییم...

کانال تلگرام دریانوردان ایران:
https://T.me/Seatime

وب سایت دریانوردان ایرانی:
http://seatime.ir

نویسندگان

شبکه های اجتماعی

شرایط شرکت در دوره های مختلف دریایی


دوره های گروه عرشه

 دوره افسراولی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی افسردوم برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتر-سفرهای نامحدود.

 • دارابودن حداقل 18 ماه خدمت دریایی برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتر-سفرهای نامحدوددرسمت افسرناوبر مسئول نگهبانی پس از اخذ گواهینامه.

به ادامه مطلب رجوع کنید....
منبع: irmti.ir

دوره
 تطبیقی فرماندهی نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی سمت فرمانده(صادره براساس اصلاحیه 1995) برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 3000 یابیشتر-سفرهای نامحدود و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور.

دوره ECDIS مدیریتی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارای گواهینامه مهارت معتبر ECDIS(سطح عملیاتی)یا، گواهینامه شایستگی معتبر در سمت افسردوم برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتر-سفرهای نامحدود.

 • دارابودن حداقل 6 ماه خدمت دریایی درسمت افسرناوبر مسئول نگهبانی بر روی کشتیهای مجهز به ECDIS.

دوره ECDIS عملیاتی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارای گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزش راداروآرپا (سطح عملیاتی).

 • دارابودن حداقل 3 ماه خدمت دریایی(نگهبانی در پل فرماندهی)به منظور آشنایی با دریانوردی سطحی ودریانوردی بصری.

دوره تانکر پیشرفته

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه مهارت آموزش مقدماتی عملیات بار تانکرهای حمل مواد نفتی وشیمیایی معتبر.

 • دارابودن حداقل 3 ماه خدمت دریایی تایید شده برروی تانکرهای حمل مواد نفتی یا ،یک ماه آموزش تایید شده برروی تانکرهای حمل مواد نفتی درسمت غیرسازمانی که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه عملیات تخلیه بار باشد ودر دفتر ثبت آموزش مستند گردد.

دوره تانکر مقدماتی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه برروی کشتیهای GT>500سفرهای نامحدود معتبر.

دوره BRM

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارای گواهینامه شایستگی معتبر در سمت افسردوم برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتر-سفرهای نامحدود.

 • دارابودن حداقل 12 ماه خدمت دریایی درسمت افسرناوبر مسئول نگهبانی بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتر-سفرهای نامحدود.

دوره شبیه ساز مانور با کشتی جهت راهنمایان

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزش شبیه ساز راداروآرپا(سطح عملیاتی).

 • گذراندن حداقل 12 ماه خدمت بعنوان کارآموزراهنمایی وطی حداقل 12 ماه کارآموزی برروی یدک کشها بهنگام پهلوگیری وجداسازی کشتیها ازاسکله وحداقل 200 موردکارآموزی برروی کشتی باتایید راهنمایان وفرماندهان کشتی.(دارندگان گواهینامه شایستگی افسردوم درکشتیهای باظرفیت ناخالص500 یابیشترسفرهای نامحدودملزم به ارائه حداقل 6ماه کارآموزی به تعداد80 عملیات"40عملیات درشب و40 عملیات درروز"ومدت 2ماه کارآموزی مستمربرروی یدک کشها می باشند)

دوره مراقبتهای پزشکی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه مهارت کمکهای اولیه پزشکی برروی کشتیهای GT>500سفرهای نامحدود.

دوره تطبیقی افسراولی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی سمت افسراول(صادره براساس اصلاحیه 1995) برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 3000 یابیشتر-سفرهای نامحدود و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور.

دوره رادار و آرپا

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارای حداقل 6 ماه خدمت خالص دریایی درسمت ملوان عرشه/دانشجوی عرشه وآشنا باقوانین راه وعلائم دریایی وپیشگیری از تصادم.

دوره فرماندهی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 25 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی افسر اول برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 3000 یابیشتر-سفرهای نامحدود.

 • دارابودن حداقل 36 ماه خدمت پس ازاخذ اولین گواهینامه شایستگی دریانوردی که از این مدت حداقل 6 ماه می بایست در سمت افسراول برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 3000 یابیشتر-سفرهای نامحدود باشد.

دوره SSO

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن حداقل 12 ماه خدمت دریایی مناسب ومورد تایید با دارای گواهینامه شایستگی دریانوری درسمت افسری.

دوره پیشرفته شیمیایی

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه مهارت آموزش مقدماتی عملیات بار تانکرهای حمل مواد نفتی وشیمیایی معتبر.

 • دارابودن حداقل 3 ماه خدمت دریایی تایید شده برروی تانکرهای حمل مواد شیمیایی یا ،یک ماه آموزش تایید شده برروی تانکرهای حمل مواد شیمیایی درسمت غیرسازمانی که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه عملیات تخلیه بار باشد ودر دفتر ثبت آموزش مستند گردد.

دوره راهنمای درجه 3

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی علوم دریانوردی (ناوبری)

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • ارائه تائیدیه سطح زبان انگلیسی.

 • حداقل 12 ماه خدمت به عنوان كارآموز راهنمایی- 200 مورد كارآموزی بر روی یدك كش ها به هنگام پهلوگیری و جداسازی كشتی ها از اسكله و حداقل 200 مورد كارآموزی بر روی كشتی- ( 100 مورد در 6ماه اول و 100 مورد در 6 ماه دوم ).

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز رادار و آرپا

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • گواهینامه طی دوره آموزش تكمیلی راهنمای درجه سه و موفقیت در آزمون های مربوطه

 • گواهینامه طی دوره آموزش ایمنـی چهارگانـه تناز 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

 • دوره آموزشی شنـاور بقـا و قایـق های نجـات بـه غیر از قایق های نجات تندرو

 و یا

 •  گواهینامه شایستگی افسر دومی تناز  500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

 • حداقل 24 ماه خدمت دریایی در سمت افسر نگهبان عرشه.

 • دارا بودن حداقل مدت شش ماه کار آموزی به تعداد 80 عملیات (40 عملیات در شب و 40 عملیات در روز) و حداقل 100 مورد كارآموزی مستمر بر روی یدک کش دخیل در عملیات راهنمایی

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • موفقیت در آزمون های شفاهی و عملی سمت مربوطه( معاف از دوره وآزمون کتبی )

دوره راهنمای درجه 2

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهینامه شایستگی راهنمایی درجه3

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • ارائه تائیدیه سطح زبان انگلیسی.

 • دارا بودن حداقل 3 سال خدمت دریایی ممتد و مفید پس از صدور گواهینامه درجه 3 که در طی این مدت می بایست حداقل  300 مورد عملیات راهنمایی بعنوان راهنمای درجه سه صورت پذیرد. (از این تعداد حداقل 50 مورد عملیات پهلودهی و جداسازی در معیت راهنمای ارشد کشتی باشد)

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • گواهینامه طی دوره آموزش تكمیلی راهنمای درجه دو و موفقیت در آزمون های مربوطه

 و یا

 • گواهینامه شایستگی فرمانده برروی کشتیهای با تناژ 3000 تن یا بیشتر سفرهای نامحدود

 • حداقل 24 ماه خدمت دریایی در سمت مربوطه (افسر اول).

 • دارا بودن حداقل مدت شش ماه آموزش عملی به تعداد 80 مورد عملیات راهنمایی (شامل 40 عملیات در شب و 40 عملیات در روز) که از تعداد 50 مورد کارآموزی مستمر بر روی یدک کش دخیل در عملیات راهنمایی.

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • موفقیت در آزمون های شفاهی و عملی سمت مربوطه( معاف از دوره وآزمون کتبی )

دوره راهنمای درجه 1

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهینامه شایستگی راهنمایی درجه2

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • ارائه تائیدیه سطح زبان انگلیسی.

 • دارا بودن حداقل 3 سال خدمت دریایی ممتد و مفید پس از صدور گواهینامه درجه 2 که در طی این مدت می بایست حداقل  350 مورد عملیات راهنمایی بعنوان راهنمای درجه دو صورت پذیرد. (از این تعداد حداقل 100 مورد عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی باشد)

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • گواهینامه طی دوره آموزش تكمیلی راهنمای درجه یک و موفقیت در آزمون های مربوطه

 و یا

 • گواهینامه شایستگی فرمانده برروی کشتیهای با تناژ 3000 تن یا بیشتر سفرهای نامحدود

 • حداقل 24 ماه خدمت دریایی در سمت مربوطه (فرمانده).

 • دارا بودن حداقل مدت شش ماه آموزش عملی به تعداد 100 مورد عملیات راهنمایی (شامل 50 عملیات در شب و 50 عملیات در روز) که از تعداد 100 مورد عملیات حداقل 50 مورد آن می بایست مربوط به عملیات پهلودهی و جداسازی شناور از اسکله باشد و انجام حداقل 50 مورد کارآموزی بر روی یدک کش دخیل در عملیات راهنمایی.

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما

 • موفقیت در آزمون های شفاهی و عملی سمت مربوطه( معاف از دوره وآزمون کتبی )

دوره راهنمای ارشد

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهینامه شایستگی راهنمایی درجه1

 • ارائه گواهینامه سلامت پزشكی

 • ارائه تائیدیه سطح زبان انگلیسی.

 • دارا بودن حداقل 3 سال خدمت دریایی ممتد و مفید پس از صدور گواهینامه درجه 1 که در طی این مدت می بایست حداقل 350 مورد عملیات راهنمایی بعنوان راهنمای درجه یک صورت پذیرد. (از این تعداد حداقل 250 مورد عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی باشد)

 • گواهینامه طی دوره آموزش شبیه ساز مانور با كشتی متناسب با سمت راهنما.

 • گواهینامه طی دوره آموزش تكمیلی راهنمای ارشد.

دوره افسردومی نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارابودن حداقل سن 18 سال.

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه رشته ریاضی فیزیک ،تجربی ویا دیپلم ناوبری هنرستانهای دریایی.

دوره تطبیقی افسردوم بالای 500 زیر 3000 –سفرهای نزدیک به ساحل

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی سمت افسردوم(صادره براساس اصلاحیه 1995) برروی کشتیهای باظرفیت ناخالص 500 یابیشتروکمتر از 3000-  سفرهای نزدیک به ساحل و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور.

دوره تطبیقی مهندس سوم زیر 3000 کیلووات–سفرهای نزدیک به ساحل

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی سمت مهندس سوم(صادره براساس اصلاحیه 1995) برروی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات   سفرهای نزدیک به ساحل و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره مذکور.

دوره های گروه موتور

دوره افسرسرمهندس سفرهای نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • داشتن حداقل 25 سال سن 

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی مهندس دوم برروی کشتیهای با قدرت رانش 3000  کیلو وات  یابیشتر-سفرهای نامحدود

 • دارای خدمت دریایی پس از اخذ اولین گواهینامه شایستگی دریانوردی بمدت 36 ماه که از این مدت 6 ماه بایستی در سمت مهندس دوم بعد از اخذ گواهینامه شایستگی دریانوردی مهندس دوم برروی کشتیهای با قدرت رانش 3000 کیلووات یا بیشتر – سفرهای نامحدود باشد.

دوره تطبیقی سرمهندسی سفرهای نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • داشتن حداقل 25 سال سن

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه شایستگی افسر سرمهندس  برروی کشتیهای با قدرت 3000  کیلو وات یا بیشتر – سفرهای نامحدود

دوره افسرمهندس دوم سفرهای نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن مدرک مهندس سوم  برروی کشتیهای با قدرت رانش 750  کیلو وات  یابیشتر-سفرهای نامحدود

 • انجام خدمات دریایی پس از اخذ گواهینامه  دریانوردی مهندس سوم برروی کشتیهای با قدرت رانش 750  کیلو وات یا بیشتر – سفرهای نامحدود بمدت 18 ماه که از این مدت 6 ماه بایستی در سمت مسئول نگهبانی خدمت نموده باشد.

دوره تطبیقی افسر مهندس دوم سفرهای نامحدود

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن گواهینامه مهندس دوم برروی کشتیهای با قدرت رانش  3000  کیلو وات  یابیشتر-سفرهای نامحدود و یا گواهی موفقیت آمیز طی دوره فوق

دوره تطبیقی مهندسان مکانیک سیالات جامدات ، کشتی سازی  به افسر مهندس سوم با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود (ورودی لیسانس)

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • داشتن حداقل 18 سال سن

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان.

 • دارابودن  حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک سیالات ، جامدات و کشتی سازی

دوره افسر مهندس سوم برروی کشتیهای با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود (ورودی دیپلم)

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • داشتن حداقل 18 سال سن

 • دارا ی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر براساس دستورالعمل مصوب سازمان..

 • دارابودن  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه رشته ریاضی فیزیک ، تجربی یا دیپلم مکانیک موتورهای دریایی هنرستان های دریایی

دوره های گروه الکترونیک

دوره کاربر مخابرات

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارای حداقل 18 سال سن

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل سازمان.

 • دارا بودن حداقل 6 ماه خدمات خالص دریایی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود دریایی.

 • دارا بودن گواهینامه مهارت آموزش ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود دریایی.

دوره افسر مهندس الکترونیک (ETO)

مدارک لازم و ضروری برای ورود به دوره:

 • دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس برق (ورودی لیسانس برق گرایشهای: مخابرات، الکترونیک، قدرت و کنترل).

 • دارا بودن گواهی سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل سازمان.

 • داشتن حداقل 18 سال سن.


نظرات

ارسال نظر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات